Sự kiện

[Event] Ngôi Sao Pha Lê

14-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Cách thu thập Ngôi Sao Pha Lê

Hoạt Động Phần Thưởng
Bạch Hổ Đường - 20 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa] khi qua ãi
Loạn Phái

- Quán Quân: 1000 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Á Quân: 500 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Tứ Cường: 300 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Bát Cường: 200 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Vòng 16: 100 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

NV Hàng Ngày

- Hoàn Thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ: 50 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ: 100 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ: 200 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 40 Nhiệm Vụ: 250 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

Thương Hội - Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thương Hội: 1000 Ngôi sao Pha Lê [Khóa]
Tiêu Dao Cốc - 10 Ngôi sao Pha Lê [Khóa] khi qua ãi
Tống Kim

- 3000 Điểm Tích Lũy Trận: 50 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- 5000 Điểm Tích Lũy Trận: 100 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- 10000 Điểm Tích Lũy Trận: 200 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

Truy Nã - 10 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa] khi hoàn thành nhiệm vụ
Vận Tiêu

- Tiêu Xa Trắng: 20 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lam: 50 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lục: 100 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa]

- Tiêu Xa Vàng: 200 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa] 

Tiêu Diệt Boss Khủng

- 200 Ngôi sao Pha Lê [Không Khóa] khi tiêu diệt Boss

 

 

Săn Boss Thu Thập Ngôi Sao Pha Lê

Hộ Tiêu - Cướp Tiêu Thập Ngôi Sao Pha Lê

II. Phần thưởng khi sử dụng Ngôi Sao Pha Lê

 

Khi Sử dụng [Ngôi Sao Pha Lê] chắc chắn nhận được: 1000 cái đầu tiên trong ngày 1 - 5 Tỉ Kinh Nghiệm, các cái sau 1 Tỉ Kinh Nghiệm. Và nhận ngẫu nhiên những vật phẩm dưới đây:

Số Lượng Vật Phẩm
200 Mảnh Ngoại Trang
200 Tinh Thạch Đồng Hành
200 Thần Khí Bảo Châu
200 Ấn Ký Tín Vật
100 [Mảnh Ghép] Ấn
100 Mảnh Ghép Ngựa
100 Mảnh Chân Nguyên
100 Mảnh Huy Chương
10 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Lưu Ý:

  • - Ngôi Sao Pha Lê chỉ sử dụng trong thời gian hoạt động diễn ra.

Xin Chân Thành Cám Ơn.!

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp