Hướng dẫn

Hệ thống ngoại trang

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NPC liên quan.

  • Mua [Ngoại Trang] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính. Giá 5 KNB.
  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính.

II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Ngoại Trang

Mảnh Ngoại Trang

Tỷ lệ

thành công %

KNB

 

Cấp 1

Mua tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính

Cấp 2 1000 100 2
Cấp 3 2000 80 2
Cấp 4 2000 70 2
Cấp 5 5000 60 2
Cấp 6 5000 40 2
Cấp 7 10000 30 2
Cấp 8 15000 15 2
Cấp 9 30000 10 2
Cấp 10 40000 5 2

 

III. Thông tin ngoại trang.

BẠCH NGỌC

BẠCH PHỤNG

KIM PHƯỢNG

HUYẾT LONG

BÍCH HUYẾT

KIẾM TÂM

LAM HẢI

LÂM THIÊN

LIỆT THẠCH

LƯU HỎA

NGỌC BÍCH

NHÃ THANH

PHONG LỘ

PHONG VŨ

PHƯỢNG HI

THẦN LONG

THẦN VÕ

THƯƠNG KHUNG

TỬ KIM

VŨ THƯƠNG

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất Ngoại Trang sẽ bị giảm 1 cấp.
  • Mỗi lần nâng cấp có thể chọn lại ngoại trang mình muốn.
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame.

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp