Hướng dẫn

Hệ Thống Phi Phong

11-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NPC liên quan

  • Đến NPC CỬA HÀNG có thể mua phi phong


II. Hệ Thống Phi Phong

 

Phi Phong Xếp Hạng Vinh Dự Tối Thiểu Vinh Dự Tối Đa

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 7 KNB Đại

5000 12000 18000

TIỀM LONG
Giá Bán: 8 KNB Đại

3000 24000 36000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 9 KNB Đại

1000 60000 90000

VÔ SONG
Giá Bán: 10 KNB Đại

500 120000 180000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 20 KNB Đại

300

400000

600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 40 Tiền KNB

100

600000

900000

VÔ CỰC
Giá Bán: 60 Tiền KNB

50

800000

1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 80 Tiền KNB

30

1000000

1500000

PHONG VÂN
Giá Bán: 120 Tiền KNB

10

1200000

1800000

BÁ VƯƠNG
Giá Bán: 200 Tiền KNB

1

1600000

2400000
Băng Hỏa Vũ Thần 1 Cần đạt danh hiệu Bá Vương Cần đạt danh hiệu Bá Vương

 

  • Đổi Hệ Phi Phong

Điều Kiện: Chỉ đổi được hệ phi phong của các phái đã [Phụ Tu].

 

Lưu Ý:

  • Phi phong có thể đổi hệ được.
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Sử dụng Bức Tranh Đông Hồ theo mốc nhận Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn 11-14

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp