Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ

14-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tân Thủ tiến hành nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ ở Thành Chính.

 

II. Quà Tặng Tân Thủ

QUÀ TẶNG
200 vạn đồng khóa
1 ức bạc khóa
3 túi 24 ô
Set trang bị + 16
Mở full 5 rương thủ khố
Max mật tịch trung - cao 24 phái
Max Danh Vọng Vũ Khí Tần Lăng
Thái Nhất Ấn [Cấp 1]

 

Lưu ý:

  • Quà tân thủ 1 nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp