Hướng dẫn

Hoạt động Nhiệm Vụ Hàng Ngày

01-07-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tham gia nhiệm vụ hàng ngày, đồng đạo sẽ được trải nghiệm những tính năng mới lạ trong thế giới Kiếm Thế và nhận những phần thưởng hấp dẫn.

I. Nội dung chi tiết

Nhân vật đến NPC HOẠT ĐỘNG ở Thành Chính để nhận nhiệm vụ.

II. Phần thưởng khi làm nhiệm vụ hàng ngày

Hoàn thành liên tiếp Phần thưởng
10 nhiệm vụ 50 Tỷ kinh nghiệm
20 nhiệm vụ 100 Tỷ kinh nghiệm
30 nhiệm vụ 200 Tỷ kinh nghiệm  + 1 linh tê ngọc
40 nhiệm vụ 300 Tỷ kinh nghiệm  + 2 linh tê ngọc

 

Mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ được chọn 1 phần thưởng hoàn thành và 1 Điểm năng động 

Điểm năng động có thể sử dụng để đổi vật phẩm tại Vô Hạn Truyền Tống Phù [Đổi tích lũy]

III. Mô tả nhiệm vụ

1. Loại nhiệm vụ:

Loại Nhiệm vụ Cách Thu Thập
Tiêu diệt 150 quái 115 theo chỉ định Xuất hiện tại map 115

Thu thập 1 Lệnh Bài Tiêu Diệt Boss

Tiêu diệt các boss thế giới

Thu thập 1 Lệnh Bài [Hoạt Động Tống Kim]

Đạt 5000 điểm tích lũy khi tham gia TK

Thu thập 1 Lệnh Bài [Hoạt Động Bạch Hổ Đường]

Hoàn thành 3 ải BHD Hoàng Kim

Thu thập 5 Danh Bổ Lệnh

Săn hải tặc

Thu thập 500 Mảnh Huy Chương

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Ấn Ký Tín Vật

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Thần Khí Bảo Châu

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Tinh Thạch Đồng Hành

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Mảnh Chân Nguyên

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 1 Lệnh Bài Tiêu Dao cấp 4

Tham gia tiêu dao cốc

2. Nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại NPC HOẠT ĐỘNG

Nhiệm vụ hiển thị chi tiết tại giao diện F4

NPC HOẠT ĐỘNG hỗ trợ di chuyển đến nơi chiến đấu

Hoàn thành nhiệm vụ và chọn phần thưởng tại NPC HOẠT ĐỘNG


Rương Đặc Biệt

Thu Thập : Làm nhiệm vụ hàng ngày

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1 KNB

Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 20 rương

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

15 tỷ kinh nghiệm
20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Linh Tê Ngọc
40 Chiến Thần

 

 

Lưu Ý:

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi không có cơ hội hủy sẽ bị mất chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành.

- Mỗi ngày chỉ làm được 40 nhiệm vụ nếu mất chuỗi nhiệm vụ sẽ không được phần thưởng 40nv hằng ngày

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi có cơ hội hủy sẽ không bị ảnh hưởng đến chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp