Sự kiện

Liên Thông máy chủ TƯ THẾ và HỮU THẾ

05-09-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm  Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TƯ THẾ HỮU THẾ vào 13H00 ngày 06/09/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TƯ THẾ phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TƯ THẾ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 88000
Lệnh Bài Trang Bị 10000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 10000
Rương Trấn Hồn Thạch 10000
Linh Tê 880
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 2200
Mảnh Ghép Vũ Khí 2200
Thần Kỳ Thạch 100000

- Nhân vật thuộc máy chủ  THẾ sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả TƯ vật thuộc máy chủ  THẾ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp