Lấy lại mật khẩu

Hệ thống Lấy lại mật khẩu

Vui lòng sử dụng Số điện thoại đã đăng ký tài khoản bị mất hoặc quên. Sau đó inbox hỗ trợ để xác minh tài khoản
Yêu cầu:
1 - Là nhớ số điện thoại đã đăng ký tài khoản
2 - Email đã đăng ký tài khoản
3 - Sử dụng số điện nhắn tin hoặc điện thoại vào Hotline để xác nhận