Tin tức

SỰ KIỆN HỘP QUÀ MAY MẮN

24-06-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

TÂN KIẾM THẾ - VANG DANH THIÊN HẠ

Quý nhân sĩ TÂN KIẾM THẾ thân mến,

Nhằm mang đến quý nhân sĩ những phần thưởng hấp dẫn cũng như những tính năng mới , Bổn Trang mang đến Sự Kiện đầy thú vị như sau:

 • Thời gian diễn ra: Bắt đầu 00h00 ngày 25/06/2020 - chạy file Autoupdate để cập nhật phiên bản mới
 • Tham gia event khi sử dụng hộp quà cấp 3 nhận thưởng mốc cố định nhận ngay 
 • Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 Cấp
 • Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân
 • Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế
 • Sự kiện diễn ra tại NPC HỖ TRỢ - Vương Tử Đại Kim Hoàn

Npc Event In Game

NPC HỖ TRỢ

Vật Phẩm Mô tả

Hộp Quà Cấp 1

 • Nguồn gốc: Nhận được từ tham gia Hoạt động 
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng hoặc ghép hộp quà cấp 2

Hộp Quà Cấp 2

 • Nguồn gốc: Ghép từ hộp quà cấp 1
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng hoặc ghép hộp quà cấp 3

Hộp Quà Cấp 3

 • Nguồn gốc: Ghép từ hộp quà cấp 2
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng

I.Cách thức nhận Hộp quà cấp 1

Vật Phẩm Mô tả
Truy Nã  Nhận được 10 Hộp Quà Cấp 1 / 1 Nhiệm vụ thành công
Nhiệm vụ hằng ngày Liên tiếp 10 nhiệm vụ - 50 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 20 nhiệm vụ - 100 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 30 nhiệm vụ - 150 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 40 nhiệm vụ - 200 Hộp Quà Cấp 1
Vận Tiêu Vàng - 200 Hộp Quà Cấp 1
Lục - 100 Hộp Quà Cấp 1
Lam - 50 Hộp Quà Cấp 1
Trắng - 20 Hộp Quà Cấp 1
Tiêu Dao Cốc Nhận được 10 Hộp Quà Cấp 1 / Ải thành công
Tống Kim 3000 điểm tích lũy - 50 Hộp Quà Cấp 1
5000 điểm tích lũy - 100 Hộp Quà Cấp 1
10000 điểm tích lũy - 200 Hộp Quà Cấp 1
Bạch Hổ Đường Nhận được 20 Hộp Quà Cấp 1 / Ải thành công
Đua Thuyền Top 1 - 50 Hộp Quà Cấp 1,
mỗi hạng sau giảm 5 cái Hộp Quà.
Thương Hội 1000 Hộp Quà Cấp 1 khi hoàn thành 40 nhiệm vụ
Quân Doanh Rương nhiệm vụ chính tuyến : 100 Hộp Quà Cấp 1
Quân Doanh Rương nhiệm vụ phụ tuyến : 100 Hộp Quà Cấp 1
Quân Doanh Rương Nhiệm Vụ Hành Trình Bất Tận : 500 Hộp Quà Cấp 1
Train quái Tần Lăng Có tỉ lệ nhận được Hộp Quà Cấp 1 khi giết quái 

Lưu ý : Hành Trang Phải có 1 ô trống  để nhận  Hộp quà cấp 1

II.Cách thức nhận Hộp quà cấp 2 

 • Các huynh đệ tới NPC HỖ TRỢ đối thoại
 • Chọn Sự Kiện Hộp Quàchọn Ghép Hộp Quà Cấp 2

Hoạt động Vật phẩm

Thi đấu Loạn Phái

Quán Quân : 100 Hộp Quà Cấp 2
Á Quân : 50 Hộp Quà Cấp 2
Tứ Cường : 25 Hộp Quà Cấp 2
Bát Cường  : 15 Hộp Quà Cấp 2

Tống Kim

Hạng 1 : 50 Hộp Quà Cấp 2
Hạng 2 : 20 Hộp Quà Cấp 2
Hạng 3 : 10 Hộp Quà Cấp 2

Boss 115

50 Hộp Quà Cấp 2

 • Lưu ý : 2 Hộp quà cấp 1 sẽ nâng cấp được thành 1 Hộp quà cấp 2 và Túi của bạn cần ít nhất 5 ô trống để ghép

III.Cách thức nhận Hộp quà cấp 3

Ghép tại NPC HỖ TRỢ

 

Đối thoại NPC Hỗ Trợ chọn :

Ghép hộp quà cấp 3

Lưu ý : 20 Hộp Quà Cấp 2 +

1 Lăng Vân Thạch +

5 Kim Nguyên Bảo  = 10 Hộp Quà Cấp 3 


Lưu ý : 20 Hộp Quà Cấp 2 + 1 Lăng Vân Thạch + 5 Kim Nguyên Bảo  = 10 Hộp Quà Cấp 3 

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 1

Sử dụng Hộp quà cấp 1 ( miễn phí ) sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Mảnh Ngoại Trang 5 Không Khóa
Ấn Ký Tín Vật 5
Mảnh Ghép Ngựa 5
Tinh Thạch Đồng Hành 5
[Mảnh Ghép] Ấn 5
Chúc bạn may mắn lần sau   

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 2

Sử dụng Hộp quà cấp 2 ( tốn 1 Ngân nguyên bảo ) sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 2 Không Khóa
Mảnh Ngoại Trang 200
Tinh Thạch Đồng Hành 200
Thần Khí Bảo Châu 200
Ấn Ký Tín Vật 200
[Mảnh Ghép] Ấn 100
Mảnh Ghép Ngựa 100
Mảnh Chân Nguyên 100
Mảnh Huy Chương 100
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 10
Mảnh Ghép Vũ Khí 1
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 3

Sử dụng Hộp quà cấp 3 sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 12 Không Khóa
Mảnh Ngoại Trang 1200
Tinh Thạch Đồng Hành 1200
Thần Khí Bảo Châu 1200
Ấn Ký Tín Vật 1200
[Mảnh Ghép] Ấn 600
Mảnh Ghép Ngựa 600
Mảnh Chân Nguyên 600
Mảnh Huy Chương 600
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 60
Mảnh Ghép Vũ Khí 6
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 6
Linh Tê Ngọc 1
Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6) 1
Rương Thần Sa(1-4) 1

Phần thưởng mốc cố định khi sử dụng Hộp quà cấp 3

Sử dụng Hộp quà cấp 3 sẽ nhận thưởng theo các mốc cố định như sau

Mốc Thưởng Phần thưởng Tính chất

500

250 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
200 Mảnh Ghép Vũ Khí
200 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

KHÓA
1000

500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
500 Mảnh Ghép Vũ Khí
500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1

2000

1000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
700 Mảnh Ghép Vũ Khí
700 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1

3000

1500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
800 Mảnh Ghép Vũ Khí
800 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2

5000

2500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

10000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

15000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

20000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
1000 Tiền Du Long

30000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
1000 Tiền Du Long

40000

4000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1500 Mảnh Ghép Vũ Khí
1500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
1000 Tiền Du Long
Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế

50000

5000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2000 Mảnh Ghép Vũ Khí
2000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 2
2000 Tiền Du Long
Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân

 

Lưu ý : - Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Toàn bộ vật phẩm nhận mốc cố định là vật phẩm khóa

- Sau khi sử dụng 50000 Hộp quà cấp 3 sẽ reset về lại 0

- Cần 5 ô trống để sử dụng Hộp Quà

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp