Hướng dẫn

Uống rượu luận thiên hạ

03-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Xưa có câu: "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" có nghĩa là uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén vẫn còn ít. Có những lúc mệt mõi vì chiến trường, huynh đệ trong Kiếm Thế lại quây quần bên cạnh những vò rượu ngon. Họ say sưa nhăm nhi hương vị nồng nàn của rượu vừa cùng nhau trò chuyện, vừa tăng thêm EXP, Vừa nhận được phần thưởng.

Vào lúc 10h00 18h00 và 22h00. Lửa trại sẽ xuất tại THÀNH CHÍNH mỗi lần xuất hiện 30 phút

Khi lửa trại xuất hiện các nhân sĩ tập trung xung quanh lửa trại
Uống rượu sẽ nhận đươc thêm kinh nghiệm và phần thưởng​

I. NPC liên quan

Giúp ghép rượu

II. Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Thông tin vật phẩm


Bạch Tửu <Cấp 1>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

250 triệu kinh nghiệm
50 đồng thường


Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

500 triệu kinh nghiệm
100 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

Tăng 10 Chân Khí

Tây Phong Tửu <Cấp 3>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

1 tỷ kinh nghiệm
150 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

Tăng 20 Chân Khí

Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>

Thu thập:

 • Các hoạt động ingame
 • Bán tại kỳ trân các

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải sử dụng gần lửa trại

Phần Thưởng mỗi 10 giây chắc chắn nhận được

2 tỷ kinh nghiệm
300 đồng thường

Phần thưởng may mắn kèm theo ngẫu nhiên

Tăng 50 Chân Khí

 

Lưu Ý:

 • Có thể ghép rượu cấp cao hơn tại NPC event
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 10 bình.
 • Chỉ sử dụng rượu lúc có lửa trại

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp